Изтребител F-16 се е разбил във водите край западния бряг на Южна Корея в сряда, 31 януари, съобщава Yonhap, цитирана от Агенция „Фокус”.

По данни на медията военният самолет е катастрофирал във водите близо до град Кунсан, на 274 километра южно от Сеул, около 08:40 часа сутринта местно време. Пилотът е катапултирал.

Отбелязва се, че в Кунсан има база на ВВС на САЩ, където са разположени самолети F-16.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.