Американски баскетболист пристига в отбора на Черно море Тича от Варна. Става дума за Теренс Андре Томпсън, роден 1994 г. Висок 205 см. Възможно ли е това да се случи в клуб, който финансово е под морското равнище и който е на ръба на закриването ?.

Отговорът е "ДА", когато имаш добри приятели. Изключително верен фен на клуба, който живее и работи в САЩ, в Сан Антонио, преминал преди време през прословутата баскетболна школа на варненци прави изключителен жест. Пътуването, застраховките, престоят и заплатата на американския баскетболист се поемат от това момче, приятел на настоящия наставник на отбора Галин Стоянов.

С една дума, клубът няма да изхарчи и стотинка, свързана с Томпсън. Американецът пристига в понеделник и веднага подписва договор до края на сезона. За последно е играл в колежански отбор, иначе част от кариерата му минава в шампионата на Грузия, като печели доста отличия. Играе на поста 4-5, съобщава Радио Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.