От 30 юли до 8 август включително морската столица отново е домакин на най-голямото пътуващо книжно изложение в България. Близо 60 от водещите български издателства и книгоразпространители ще представят хиляди книжни заглавия на пешеходната част на бул. „Сливница” - от хотел „Черно море“ до Фестивалния и конгресен център, всеки ден от 10:00 до 22:00 ч.Ще има ибогата културна програма в традиционния Литературен кът и на шатрите на участниците.

Официално откриване на „Алея на книгата” – Варна е на 30 юли от 18:00 ч. в Литературния кът. Достъпът до всички събития е свободен. И тази година изложението се случва под мотото "Книгата при хората", това каза Василка Ванчева от Асоциация "Българска книга".

Неизменна и любима част от „Алея на книгата” е Литературният кът, изграден на открито на пешеходния бул. „Сливница”, в близост до пресечката с ул. „Стефан Караджа”, специално за изложението. Той е и място за срещи между автори, издатели и читатели. Пълната Културна програма на Литературния кът е публикувана тук. Достъпът до всички събития в Културната програма на „Алея на книгата“ е свободен.

Според проучване, проведено от Асоциация „Българска книга” през миналата година, „Алея на книгата” - Варна се радва на популярност сред всички възрастови групи – 77% от жителите на града споделят, че знаят за изложението, като 86% от запознатите с него казват, че са го посещавали, а 60 на сто от тях – че са си купували и книги от него. Анализът на резултатите от проучването откроява Варна като град на традиционно четящи хора - 59% от анкетираните са си закупили поне една книга през последната година.

Организатор на изложението „Алея на книгата” е Асоциация „Българска книга”, единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната, които произвеждат над 90% от книжната продукция в България. Основните приоритети в законодателната дейност на Асоциацията в момента са превръщането на намалената ставка на ДДС върху книгите от временна в постоянна мярка и утвърждаване на приетия през 2015 г. държавен Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, обясни Десислава Алексиева, председател на УС на АБК.

За пореден път Алея на книгата подкрепя акция по кръводаряване, като предоставя на варненския Център по трансфузионна хематология книги, подарък за всички, които решат да дарят кръв по време на книжното събитие от 30 юли до 8 август.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.