Алберт Попов заема 6-тата позиция след първия манш на слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Шамони, Франция. Българският алпиец изостава с 68 стотни от лидера в подреждането норвежеца Хенрик Кристоферсен.

Втората и третата позиция са за французина Алекси Пинтюро и австриеца Марко Шварц.

 

Вторият манш започва в 13.30 часа, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.