Два от‭ ‬5-звездните хотели на ваканционно селище‭ „‬Албена‭" – ‬Maritim Paradise Blue и Maritim Amelia,‭ ‬участваха в годишната среща на едноименната немска верига,‭ ‬част от чието семейство са.‭ ‬

Maritim Ideenmarkt традиционно събира на едно място хотелиери,‭ ‬техни партньори и райзебюра,‭ ‬с цел обмяна на опит,‭ ‬обсъждане на нови идеи и анализ на отчитаните тенденции в съответните туристически направления.‭

‬В‭ ‬21-то издание на проявата се включиха представители на общо‭ ‬25‭ ‬места за настаняване от Германия,‭ ‬България,‭ ‬Малта,‭ ‬Мавриций и Албания.‭ ‬Срещата,‭ ‬домакинствана от Maritim Hotel Magdeburg,‭ ‬предизвика огромен интерес и бе посетена от близо‭ ‬300‭ ‬търговски агента,‭ ‬специализирани в продажбата на летни,‭ ‬SPA‭ & ‬Wellness и конферентни пакети.‭ ‬

Сред основните акценти в представянето на Албена бе добрата целогодишна свързаност на Летище Варна с няколко от най-големите немски градове,‭ ‬широката гама от предлагани допълнителни услуги,‭ ‬наличието на лечебна минерална вода и използването й в различни балнеологични програми,‭ ‬собственото производството на екологично чиста и здравословна храна,‭ ‬спортната инфраструктура и мерките в областта на устойчивото развитие и зелените политики.‭ ‬

В унисон с корпоративното кредо на веригата Maritim,‭ ‬фокус беше поставен и върху възможностите за конферентен туризъм,‭ ‬допринасящ за разгръщането на активния туристически сезон.‭ „‬Уверено можем да твърдим,‭ ‬че нашите два хотела,‭ ‬а и като цяло Албена,‭ ‬стоят изключително стабилно и с авторитет пред партньорите и клиентите в Германия.‭ ‬Доказателство за това е обратната връзка,‭ ‬която получихме по време на всички срещи,‭ ‬проведени в рамките на събитието‭"‬,‭ ‬споделя Елена Доровская,‭ ‬генерален мениджър на Maritim Hotel Paradise Blue.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.