Ирмена Чичикова Снимка: bTV
Ирмена Чичикова

Броени дни остават до началото на 30-я кинофестивал "Любовта е лудост". 12-те конкурсни филма на фестивала във Варна ще се оценяват от международното жури, което ще се председателства от българската актриса Ирмена Чичикова.

Членовете му ще бъдат Петер Шайки, Унгария, Михаилс Стародубовс, Латвия, Пааво Вестерберг, Финландия и Артур Заборски от Полша, съобщиха организаторите на фестивала.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.