Актьорът от Държавен куклен театър-Варна Стоян Стоянов бе отличен с награда "Варна" за яркото актьорско постижение в ролята на Лисугера в едноименния спектакъл за възрастни по Славомир Мрожек. Варненската публика го познава от сцената на театъра както в представления за деца, така и за възрастни. По думите на актьора това е шанс за различен тип представления с различна публика и различна емоция. За наградата Стоян Стоянов казва, че макар и индивидуална, тя е е плод на колективните усилия и подкрепа на много хора. Осевн това тя мотивира, но и задължава, казва актьорът.

- Какво е най-голямото предизвикателство в момента?

-Да съумяваме да държим духа у публиката и да усмихваме децата.

- Успявате ли страхът да преборите по някакъв начин от тази невидима заплаха?

-Ние се стараем да си вършим работата колкото се може по-добре. Въпреки страхът публиката влиза в театъра и с удоволствие гледа представленията. Това означава, че тя има нужда от това, което правим въпреки риска, който поемат. Някак желанието да бъдат в салона е по-голямо.

- Може би им давате час, два превключване в друг свят.

-Надявам се, че е така, защото ние показваме един свят, който е различен от действителния. А той в момента е по-проблемен.

- Какво вземате от образа и какво му давате от себе си?

-Човек дори и да играе една роля той не може да избяга от себе си. Той стъпва върху своята интелигентност, чувствителност, емоционалност и така гради определен персонаж. Ако се абстрахираш от героя малко или много ти научаваш неща за себе си и си задаваш въпроса „А как бих реагирал аз в тази ситуация”.

- Какво научихте за себе си от последното представление?

-Това е спектакълът „Лисугерът”, за който бях отличен с награда "Варна". Това са четири миниатюри, които проф. Пламен Марков обедини в цялостно представление. Този персонаж е много комбинативен. Той непрекъснато се намира пред пропаст, но всячески се опитва да оцелее. Тази борба за живот на всяка цена е много ценна. Да не се отказваш и да не спираш въпреки почти никакъв шанс да оцелееш.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.