„Заповядайте на стадиона на гр. Аксаково от 15 до 17 април на фолклорен фестивал, по случай Цветница. Приготвили сме ви палитра от забавления на открито и музикална програма, свързани с българския бит и фолклор".

С този призив, отправен от организаторите на проявата - Етно Фестивал "Наше Село" - Аксаково, се канят жителите на града и гостите му всички любители на българския фолклор. Събитието е част от Етно базар "Наше село" и Фестивален календар България.

Проявата ще се състои на стадион „Аксаково", а съорганизатор е общината в града. Екипът на Етно Фестивал "Наше Село" продължава да показва магията на българското село и на прекрасните ни традиции - този път локацията е град Аксаково.

На място гостите ще видя много изненади, споменават още от организаторите. Сред тях са: кулинарна зона с вкусотии по традиционни български рецепти, зона със занаяти, детски кът, богата музикална програма, нестинарски танци, конкурси и игри с награди за малки и големи!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.