Върху предните стъкла на 13 излезли от употреба автомобили, изоставени из варненските улици, са поставени стикери - предписания за преместване, става ясно от съобщение в сайта на община Варна от 15 март.

Стикери са поставени на следните автомобили:

- „Хонда Сивик“, цвят син ,РТ-В0460СМ - ж.к.“Вл.Варненчик“, бл. 208 вх. 3

- „Фолксваген Голф“, цвят черен, без рег. табели - ж.к. “Вл. В-к“ зад бл. 302

- „Пежо 206“, цвят бордо, без без рег. табели - ж.к. “Вл. В-к“ зад бл. 302

- „Митсубиши Галант“, цвят сив, без без рег. табели-ж.к. “Вл.В-к“ зад бл. 302

- „Фолксваген Голф“, цвят тъмносин, без рег. табели - ж.к. “Вл.В-к“, бл. 302,вх. 3

- „Сеат“, цвят сив, РТ-В1854КА - ж.к.“Младост“, бл. 128, вх. 8 - отстрани

- „Деу Тико“, цвят син, без рег. табели - м-ст Пчелина

- „Тойота“, цвят сив, без рег. табели - м-ст Пчелина

- „Мерцедес 190Е“, цвят тъмносин, без рег. табели - м-ст Пчелина

- „Тойота Превия“, цвят сив, без рег. табели- „Подвис“/“Хр.Ботев“

- „Нисан Алмера“, цвят син/зелен-РТ-В7213НА - ж.к. “Възраждане“ до бл. 23

- „Рено Лагуна“, цвят черен, РТ-В8610ВВ - бул. “8-ми прим.полк“ зад 69

- „Фиат Брава“, цвят сив, РТ-В6678КР - ул. “Царевец“36

Собствениците имат 14 дни, за да премахнат неизползваните си возила от общинските места. Ако не спазят посочения срок, автомобилите им ще бъдат принудително преместени с “Паяк“ до паркинга за излезли от употреба моторни превозни средства, намиращ се под Аспаруховия мост.

Максималният престой на този паркинг е до 3 месеца, след което колите ще бъдат предадени за разкомплектоване от лицензиран оператор.

Предписанието е поставено на както на колите, така и на таблото за обявление и интернет страницата на община Варна на 15 март.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.