Варна е домакин на акция „Книгодарител“ в подкрепа на четящите хора в малките градчета и села в страната, научи Moreto.net.

Инициативата, чиято цял е да осигури попълване на библиотечните фондове в малки населени места с по-нови заглавия, издадени през последните 10-15 години и да да лесен достъп до съвременна литература на множество хора, стартира от 20 август.

До 7 септември в девет градове в страната, между които и Варна, ще работят общо 16 събирателни пункта, в които отдадени на каузата доброволци ще приемат книжни дарения от всички жанрове.

В много домове има редица издания от последното десетилетие, които вече не отговарят на вкуса на притежателите си, повтарят се или веднъж прочетени, няма да бъдат отворени отново. Те обаче могат да донесат радост на много други хора. Организаторите от фондация „Лукойл“ се надяват акцията да мотивира и улесни склонните да дарят такива книги в полза на много други читатели.

Пунктовете във Варна ще бъдат на две бензиностанции „Лукойл“ - до магазин Метро и на бул. „Цар Освободител“ близо до кръстовището с „Република“. И двата започват работа още от сутринта на 20 август и ще приемат дарения по график чак до 2 септември.

Всеки, който се включи с лично дарение в благотворителната акция, получава сертификат „Активен книгодарител“. Желателно е дарените книги да са издадени през последните 15 години и задължително да са в добро състояние. Книгите ще бъдат предадени в полза на нуждаещите се читалищни библиотеки между 15 и 30 септември.

Именно читалищата са сред малкото източници на досег с литературата за жителите в малките населени места. Фондовете им обаче се състоят предимно от издания от миналия век. Те разполагат с малки бюджети и не могат да си позволят новоиздадена художествена, научно-популярна, детска и юношеска литература. Поради това имат нужда от дарения и полагат достойни за уважение усилия да ги привлекат, пише "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.