Ахмед Джемил – общински съветник мандат 2019-2023 в община Ветрино (вляво), с Валентин Тончев - народен представител в 49-ото Народно събрание.

-  Г-н Джемил, вече близо от 10 години ДПС не се приема като коалиционен партньор от другите управляващи партии. На какво се дължи това според Вас?
- ДПС ще продължи да се откроява със своята силно изразена центристка политика спрямо политическия спектър на страната. Разбира се, под опеката на почетния председател на Движението за права и свободи д-р Ахмед Доган, несъмнено. Това не се харесва на определи кръгове властолюбци, които са превърнали политиката в самоцел, а не за да решават проблемите на страната. ДПС е екипна партия, в която на по-можещия, на по-знаещия се прави път. В структурите на партията липсват обструкции и всеки един неин кадър може да заеме най-високата лидерска позиция. Естеството на политическите ѝ авторитети са гарант за нейното съхранение като незаобиколим фактор.
- На какво се дължи според Вас ниската избирателна активност на последните парламентарни избори?
- Скептицизмът, подклаждан от неистини, гравитиращи в медийното пространство, са причината мнозинството хора да странят от политическите анонси. Народът не бива да се оставя под влиянието на чужди интереси. Самата липса на национална политика и визия спрямо бързо променящия се свят ни прави уязвими към форми на управление, където властва вождизъм. За силна република са нужни овластени политици със завидна интелигентност и решителност. Недопустимо е да се дава гласност на откровени демагози, измамници и популисти. Те са маскари, в чието битие е заложена формулата на „шменти капели“ мекеретата.
- А виждате ли формула за излизане от този порочен кръг?
- Автократичната власт вирее във филмите, в които главният герой се изживява като спасител на нацията. В сюжетите им липсват сцени с представители на държавни институции и органи. По този начин се подсилва внушението към зрителите, че единственото им спасение се олицетворява с техния държавен глава. Историята е доказала, че силна форма на държавност се постига единствено със силни либерални институции. Без ясно разделение на изпълнителната, законодателната и съдебната власт рефлексите на държавния механизъм биха се изгубили. Единствено чрез постигнатия баланс между тези три клона на държавността се губи и последната следа от феодална структура. Демокрацията изисква непрекъснато поставяне на общия интерес пред личния.
- България е в общ съюз с другите страни-членки на ЕС и НАТО. Има ли пропуснати ползи или печели от това?
- България със своята богата история има неоспоримото право да защитава своите национални интереси и извън пределите на страната. България е била матрица за много новообразувани държави след нея. Приносът на този код се крие в надгражданата история през вековете. България е в пълното си право да гони собствените си национални интереси в един общ съюз с останалите демократични държави. Но не са и малко недоброжелателите, които със своите политически маневри се опитват да възпрат нашето развитие. За съжаление, външни политикономически интереси имат влияние в страната ни. Със своя завоалиран репертоар, покрит с нюансите на доктрината на „национален идеал“. Но, не дай си Боже, веднъж овластени с необходимата власт, това, което биха сторили те, е да ни „освободят от свободата“. България като част от Европейски съюз и като част от сигурността на северноатлантическата зона в политическия и военен алианс-НАТО е в пълното си право да защитава своите национални интереси в един общ съюз.
- ЕС без Великобритания - ползи или негативи?
Мисля, че недоброжелателни фактори са причината за напускането на Великобритания от ЕС. Без нея и двете страни берат негативите от този злополучен акт. Бившата империя, където слънцето не залязва, може отдавна да не носи наименованието империя, но погледнете икономическите отношения в нейните бивши териториални колонии - те все още са там със своето икономическо влияние и силно културно присъствие. На какъв език говорят жителите на САЩ, Канада, Австралия и част от другите новообразувани държави? Какъв е езикът на бизнес модела в световен мащаб? Колкото повече на брой държави, изповядващи демократичните ценности, са част от ЕС, толкова по-силен и по-богат става той и съответно и по-неудобен за страните извън него.
- С представители от ДПС участвахте във форум „Обнови Европа“. Каква е Вашата собствена визия за ЕС, гледайки като обикновен гражданин?
- Ние като страна-членка на ЕС, сме длъжни за много малък период от време да извършим много задачи. Страната ни изгуби много време в кръговрат от избори. Твърде много голямо доверие се оказа на лицата с неподражаеми заявки за овладяването на властта. Но донякъде този резултат се дължеше на помпозното им участие в политическата надпревара. Лица, без умения да се справят с кризите, се опитваха да ни тласкат към минали грешки. В законодателната власт се озоваха образи, които се изживяваха като месии, спасители на нацията. Някои от случайно попадналите неграмотници във властта с техните налудничави идеи и откровени лъжи се обявяваха дори за спасители на цели континенти. Не бива да се допуска изграждането на разделителни линии в обществото, независимо от това, че в твърденията им са възрожденски настроени. Те стават инструмент за чуждо влияние. Тяхното присъствие в законодателната власт би предоставило възможност за клониране на държавните институции чрез назначаване на кадри със зависимости, а по този начин държавността се лишава от своите рефлекси. Европейският съюз е отворен за диалог и за нови кандидат членки. ЕС е дом на граждани, където индивидуалността се проявява в общочовешки ценности и императиви.
- Съществува ли според Вас по-добра възможност за гражданите на Европа?
- Може да се каже, че от утопични заявки за радикална промяна за коренно по-различен и по-добър начин на живот са пострадали всички народи. Контрастът между европейските и неевропейските общества все още играе главна роля за заблудите, които обикалят по света.
Демокрацията се е доказала с времето като единствената алтернатива за балансирано разпределение на властта спрямо ситуацията, в която се намира конкретна държава. Свободата на индивидуалността е гарант за конкурентната среда, от която произтичат всички иновации, без които светът не би могъл да се възползва максимално добре от благата, с които разполага. Ще завърша с един цитат от книгата на Григорий Климов „Господ-Бог ненавижда расизма под каквато и да било форма. Господ-Бог ненавижда самата идея, че някой народ би могъл да се обяви за избран народ. Това е расизъм в най-лошото му проявление."
- ЕС може ли да бъде общ дом за различните европейски държави с различни национални идеали?
- В света съществува ли нация, която да е постигнала своя национален идеал в реалните си териториални граници? Европейският съюз се явява като общ дом на всички граждани на Европа с равнопоставени права, независимо от произхода си. Свободата на движение на хора и капитали е възможност за всеки един от нас под егидата на ЕС.
- Според Вас има ли по-добра алтернатива на ЕС?
- Европа със своето културно историческо наследство има какво да надгражда във всякакъв аспект. Многообразието е богатството на ЕС. България има възможността да бъде притегателен център за подем в развоя на историческите обстоятелства обхващащи минали събития. Преди около 50 години археолози откриха варненския халколитен некропол. Според изследване на учените чрез радиовъглероден метод, повечето предмети от некропола са датирани в периода между 4600 и 4200 години преди н.е. А само до преди 7-8 години археолозите откриха още по-старо обработено злато от това в покрайнините на Пазарджик.
- Разширение на ЕС - възможно ли е?
-* Ако погледнем 4 века назад и съпоставим двата близки времеви периода на обявяването на независимостта на Съединените американски щати и този с началото на Наполеоновите войни може да видим сходство помежду им. Целта им е била да сложат край на деспотичното и феодално управление на определени кръгове интереси и да постигнат равнопоставеност в лицето на всеки един жител в съответните територии. Европа е мъдра и силна, защото е освободена от стереотипи и предразсъдъци. Лозунгът „ Свобода, Равенство и Братство“ ще кънти задълго в ушите на всяка амбиция към автократична власт.
- На изминалите местни избори 2023 не участвахте в изборната надпревара за втори мандат в местния парламент на община Ветрино. Каква бе причината?
- Архитектурата като комплексна специалност изисква своето неотложно време за тези, които са избрали да я практикуват и извън работното бюро. В обозримо бъдеще намеренията ми са за реализация в професионално отношение в западната част на страната ни и щеше да ми бъде непосилно едновременно да се опитам да съчетая допълнително поетите ангажименти далече от строителните площадки. Мъдростта, придобита от политиците с национално самосъзнание, винаги е била на една ръка разстояние от нас, младите, а единствено чрез техния опит можем да се предпазим от неумишлено допуснати грешки. Тук е мястото да благодаря на един наш съотечественик, който е бил част от VII Велико Народно събрание. По характер е градивна личност, завършил е магистратура по българска филология, никога не е отказвал да се отзове относно поискани съвети и мнения и винаги е бил в полза на хората, ярък пример за приложено човеколюбие и родолюбие. Въплъщение на държавността. Благодарение на подобни личности, ние, младите, винаги можем да бъде една крачка напред чрез подкрепата на по-възрастните от нас, стига да го поискаме и да знаем към кои да се обърнем при нужда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.