В АГ болница във Варна започва кампания за безплатни профилактични гинекологични прегледи. Тя е насочена към всички жени от община Варна без ограничение за възрастта.

Целта на програмата е ранната и навременна диагностика на патологичните изменения в яйчниците и матката, съобщават от СБАГАЛ "Проф. д-р Димитър Стаматов".

Изследванията ще се извършват с така наречения трансвагинален ехограф, с помощта на който може да се открият заболявания в малкия таз, като ендометриозни полипи, миоми и извънматочна бременност.

От здравното заведение напомнят, че от профилактичните прегледи може да се възползват и жени, без никакви оплаквания. Прегледите ще се извършват от едни от най – добрите специалисти в болницата, сред които е й управителят на болницата проф. Емил Ковачев, съобщи "Днес+".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.