„Операцията завърши успешно с откриването и вдигането на „черната кутия“ на повърхността. Заслугата е на целия екип, работил за локализиране на мястото на авиокатастрофата от Щаба на ВМС, на екипажа на минен ловец „Цибър“, който участва в операцията паралелно с експертите от фирмите, които ни подкрепиха“, посочи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

По думите на командира на минен ловец „Цибър“ капитан трети ранг Мирослав Добрев, заключителният етап на операцията започва в 23.45 ч. на 23 юни, когато военният кораб напуска Пункта за базиране – Варна и извършва преход до района на авиокатастрофата край Шабла.

Екипажът на кораба извършва предварителна подготовка на телеуправляемите апарати, повторно обследване на района със сонар, и от 7.45 ч. военнослужещите и експертите от фирма „Хидроремонт“ започват обследването на локализирания район със специализираната апаратура. „Черната кутия“ на самолет МиГ-29 е открита в 10.20 ч. днес на 70 м дълбочина заедно с друга част от самолета, видимо цяла. В 10.40 ч. тя е извлечена и пренесена на борда на минния ловец с помощта на телеуправляемия апарат на фирма „Хидроремонт“.

Контраадмирал Михайлов благодари на представителите на фирма „Хидроремонт“ за оказаната неоценима помощ в изваждането на „черната кутия“ на повърхността.

„Работата е съвместна, плод на колективния труд на хората, които осигуряваха и анализираха данните за локализиране на мястото и на екипажа на минен ловец „Цибър“, които часове наред обследваха морското дъно“, посочи той и припомни, че първоначално обследваният район на операцията е бил с площ от 80 кв км. В хода на издирвателните дейности са събрани и анализирани допълнителни сведения и той е локализиран до по-малък, с площ от 2 квадратни мили. В този район са намерени множество части на падналия изтребител.

Командирът на ВМС отбеляза също, че са спазени всички процедури за съхраняването на „черната кутия“, така че да се запазят нейните данни, ако не е нарушена нейната херметичност. Тя ще бъде транспортирана със самолет до авиобаза Граф Игнатиево, където специалисти от Отдела за разследване на авиационни произшествия ще я анализират.

„Операцията завърши успешно с откриването и вдигането на „черната кутия“ на повърхността. Заслугата е на целия екип, работил за локализиране на мястото на авиокатастрофата от Щаба на ВМС, на екипажа на минен ловец „Цибър“, който участва в операцията паралелно с експертите от фирмите, които ни подкрепиха“, посочи контраадмирал йомандирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов на брифинг пред медиите във Варна.

По думите на командира на минен ловец „Цибър“ капитан трети ранг Мирослав Добрев, заключителният етап на операцията започва в 23.45 ч. на 23 юни, когато военният кораб напуска Пункта за базиране – Варна и извършва преход до района на авиокатастрофата край Шабла. Екипажът на кораба извършва предварителна подготовка на телеуправляемите апарати, повторно обследване на района със сонар, и от 7.45 ч. военнослужещите и експертите от фирма „Хидроремонт“ започват обследването на локализирания район със специализираната апаратура.

„Черната кутия“ на самолет МиГ-29 е открита в 10.20 ч. днес на 70 м дълбочина заедно с друга част от самолета, видимо цяла. В 10.40 ч. тя е извлечена и пренесена на борда на минния ловец с помощта на телеуправляемия апарат на фирма „Хидроремонт“.

Контраадмирал Михайлов благодари на представителите на фирма „Хидроремонт“ за оказаната неоценима помощ в изваждането на „черната кутия“ на повърхността. „Работата е съвместна, плод на колективния труд на хората, които осигуряваха и анализираха данните за локализиране на мястото и на екипажа на минен ловец „Цибър“, които часове наред обследваха морското дъно“, посочи той и припомни, че първоначално обследваният район на операцията е бил с площ от 80 кв км.

В хода на издирвателните дейности са събрани и анализирани допълнителни сведения и той е локализиран до по-малък, с площ от 2 квадратни мили. В този район са намерени множество части на падналия изтребител.

Командирът на ВМС отбеляза също, че са спазени всички процедури за съхраняването на „черната кутия“, така че да се запазят нейните данни, ако не е нарушена нейната херметичност. Тя ще бъде транспортирана със самолет до авиобаза Граф Игнатиево, където специалисти от Отдела за разследване на авиационни произшествия ще я анализират, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.