Новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас са 967 за изминалите 24 часа. От тях 604 са установени с PCR тестове, а 363 - с бързи антигенни.

Тестовете, направени през последното денонощие, са общо 11 452. От тях 4 681 са PCR, а 6 771 - антигенни. 8,4% от всички изследвани през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция (12,9% от PCR тестовете и 5,4% от антигенните тестове). Това показват данните в Националната информационна система.

Ръст на новозаразените се наблюдава в столицата - 208 нови случая, както и 31 други, установени в Софийска област. В Пловдив новодиагностицираните са 82-ма, в Бургас - 75, в Плевен - 62.

Във Варна новите случаи на COVID-19 са 45, в Сливен - 44, в Кюстендил и Стара Загора - по 41, в Пазарджик - 40, във Враца - 39, в Благоевград - 33, в Хасково - 29, в Шумен - 26, в Русе - 25, в Перник - 24, във Велико Търново - 22.

В Ловеч новодиагностицираните са 16, в Кърджали - 15, в Ямбол - 13, в Габрово и Силистра - по 12, в Търговище - 8, в Монтана - 7, в Добрич и Смолян - по 5, в Разград - 4 и във Видин - 3.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.