96 са новодиагностицираните с COVID-19 лица през последното денонощие. 3402 са PCR тестовете, направени през изминалите 24 часа. 2,8% от извършените тестове са дали положителен резултат.

В столицата са установени нови 25 случая. Благоевград добавя 16 към статистиката на разпространението на заболяването у нас. В Смолян, Добрич и Пловдив са установени по 8 нови случая. Варна е с 4 положителни теста от последното денонощие.

Потвърдените в България случаи на новия коронавирус са общо 15227. От тях 4360 са активни.

Излекуваните лица са вече 10322, от които 40 са регистрирани през последното денонощие.

С доказана коронавирусна инфекция в лечебни заведения за болнична помощ се намират 743 пациенти. 74 от тях са настанени в интензивни отделения и клиники.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.