93 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последното денонощие, от които 38 са установени с PCR, а 55 - с бързи антигенни тестове.

От общо направените през изминалите 24 часа 14 382 теста, под 0,7% са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. Това сочат данните в Националната информационна система.

И днес в седем области от страната - Кърджали, Монтана, Разград, Силистра, Смолян, Хасково и Ямбол - не са установени нови заболели. В останалите области разпределението на новите случаи на COVID-19 е както следва: 39 - в столицата, 9 - в Пловдив, 7 - в Софийска област, по 4 - в Габрово и Добрич, по 3 - в Благоевград, Варна, Велико Търново и Русе, по 2 - в Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Плевен и Шумен, и по 1 - в Ловеч, Пазарджик, Търговище, Перник, Сливен и Стара Загора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.