Варненският окръжен съд призна за виновен 50-годишния Тодор Ст., за това, че на 02.04.2021 г. на път И-29 преди разклона за с. Любен Каравелово, обл. Варна, при управление на лек автомобил „Форд Фокус" нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на мъж. Престъплението е било е извършено в пияно състояние - с концентрация на алкохол в кръвта 0,89 на хиляда.

На посочената дата, след като употребил алкохол, Тодор Ст. се качил в личния си автомобил и потеглил. Той шофирал агресивно и с висока скорост из улиците на с. Стожер. Около 13,30 часа бил подаден сигнал до ОД на МВР – Добрич за агресивното шофиране. Изпратен бил автопатрул, като при направеният обход, забелязали управлявания от подсъдимия автомобил да се движи и като подали звуков и светлинен сигнал с цел на спре, тръгнали след нарушителя. 50-годишният мъж не се подчинил, а увеличил скоростта на автомобила и тръгнал по главната улица на селото и продължил да шофира с много висока скорост по главния път в посока Варна. През цялото време Тодор Ст. не намалил скоростта, криволичел по пътя и не позволявал на други автомобили да го изпреварват, като предприемал рискови маневри. След като подминал разклона за с. Любен Каравелово, без причина подсъдимият рязко навлязъл в лентата за движение в обратна посока и се ударил в движещият се в платното „Форд Фиеста“. Пристигналият на инцидента медицински екип само констатирал смъртта на пострадалия водач.

Делото беше разгледано в условията на съкратено съдебно следствие. При тази процедура, според НПК, при постановяване на осъдителна присъда, съдът е задължен от закона да намали наказанието „лишаване от свобода“ с 1/3.

Тодор Ст. е с чисто съдебно минало и средно образование.

За извършеното престъпление Окръжен съд – Варна му наложи наказание 14 години „лишаване от свобода“, което намали с една трета и определи срок на изтърпяване от 9 години, при първоначален общ режим. Тодор Ст. е лишен от право да управлява моторно-превозно средство за срок от 14 години. Той следва да плати и направените по делото разноски в полза на Държавата, от които 4029,95 лева по сметка на ОД на МВР – Варна и 838,50 лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Варненски окръжен съд.

Присъдата подлежи на въззивна проверка пред Апелативен съд - Варна в 15-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.