На 9 март преди 87 г. е роден Юрий Гагарин, първият човек в историята, извършил космически полет. Колко голяма е крачката, направена от човечеството в областта на космическите изследвания от този ден?

Темата коментира в “Нашият ден“ Георги Желев, директор на Института за космически изследвания към БАН.

“Интересното за Гагарин е, че той от малък обича и решава да се занимава с летене. Всъщност успява на 3 март 1960 г., със заповед на главнокомандващия тогавашното ВВС на СССР, да е зачислен към групата на космонавтите. Като негов дубльор е небезизвестният Герман Титов. Гагарин е избран и на 12 април 1961 г. излита от космодрума “Байконур““.

“Със своя акт на полета на първия човек, който е видял земята от космическото пространство става един от най-известните хора в света.“

Важни крачки

“Космическата ера се води от изстрелването на първия изкуствен спътник на 4 октомври 1957 г. Но Юрий Гагарин дава началото на пилотираните космически мисии. От тогава САЩ отговарят малко по-късно с програмата “Аполо“ на НАСА, чиято мисия е кацане на човек на луната. И наистина в периода 1968 г. – 1975 г. са изстреляни 15 космически кораби от тази серия с екипаж на борда. Като девет са достигнали до Луната. На Луната всъщност са излезли 12 космонавта, което е голямо достижение за тези години.“

Българската следа

“В периода 1987-1988 г. стартира една програма между държавите от бившия социалистически лагер. Програмата се казва “Интеркосмос“, всъщност идеята е чрез кораби на СССР се изпращат 14 космонавта с различни мисии. От всички държави, които участват, България изпраща двама космонавта.

На 10 април 1979 г. излита първият български космонавт – Георги Иванов. А на 7 юни 1988 г. излита Александър Александров. В тази програма през 1981 г. е изстреля и първият български спътник. Той е с 11 научни инструмента, които са разработени в Института за космически изследвания, тогава се казва Централна лаборатория за космически изследвания към БАН. Всъщност тази година имаме юбилей, 40 г. от първият български спътник.“

Още за българските постижения в областта на космическите изследвания можете да чуете от звуковия файл.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.