867 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последните 24 часа. От тях 583 са установени с PCR, а 284 - с бързи антигенни тестове.

Общо 9911 теста са направени през изминалото денонощие. 6079 от тях са PCR, а 3832 - антигенни. 8,7% от всички изследвани през последните 24 часа проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция (положителнни са 9,6% от PCR тестовете и 7,4% от антигенните тестове). Това показва Националната информационна система.

В разпределението по области на новите случаи се запазва тенденцията с водещо място за столицата - 179 и още 23 в Софийска област. 107 са новодиагностицираните в Бургас, 73 - в Пловдив, 55 - във Варна.

В останалите области на страната разпределението на новите случаи на COVID-19 е както следва: Хасково - 50, Плевен - 43, Русе - 31, Враца - 30, Стара Загора - 26, Шумен - 25, Добрич - 22, Благоевград и Кюстендил - по 20, Сливен и Пазарджик - по 18, Перник - 16, Монтана и Ловеч - по 15, Велико Търново и Ямбол - по 14, Силистра - 11, Видин - 10, Габрово - 9, Смолян - 7, Разград - 6, Кърджали и Търговище - по 5.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.