Правителството осигурява около 80 милиона лева допълнително до края на годината за реорганизация на здравната система спрямо плана, който е изготвен. Това написа във Фейсбук профила си премиерът Бойко Борисов.

Той подчертава, че правителството е напълно мобилизирано и работи така, че у нас да не се въвежда пълна карантина.

На днешното извънредно заседание на кабинета е взето решение до 50 милиона лева да се предоставят на болници, които ще осигурят над 50% от легловия си капацитет за лечение на пациенти с коронавирус.

С 15 милиона лева ще се закупят бързи антигенни тестове, които ще се предоставят на Регионалните здравни инспекции.

С тях ще тестват и хората със симптоми, отишли за преглед в новоразкритите към големите болници пунктове тип фургон.

Допълнително от резерви в бюджета на НЗОК се отпускат 16 милиона лева.

Заради нарасналата заболеваемост личните лекари и поликлиниките се включват в прегледите и диагностиката, обяви вчера здравният министър Костадин Ангелов. За всеки общопрактикуващ лекар се предвиждат 1000 лева за проследяване на граждани, при които е установен Covid-19.

Отпускат се и 6 милиона за обособяване на Covid-зони както в някои от столичните ДКЦ-та, така и в такива в по-големите градове на страната.

В улеснение на лекарите и пациентите е готов и единният медицински протокол.

Значителна част от допълнителните средства са за така нареченото "поддържане на готовност". Леглата за лечение на пациенти с коронавирус се увеличават от 10 на 20%, като за големите болници ще достигнат 50 на сто от капацитета им. Здравният министър Костадин Ангелов обяви вчера:

“В тези лечебни заведения, които определим със заповед, и които поддържат капацитет не по-малко от 50% от леглата. Това ще бъдат големите структуроопределящи болници в страната – университетските, областните центрове. Ще отпуснем допълнителни 50 млн. лева, които да бъдат за укрепване на капацитета на тези структури с оглед поддържане на готовност за лечение на диагностика на пациенти с Covid-19“.

15 млн. лева ще бъдат отпуснати за антигенни тестове за пациентите с проявена клинична картина, допълни здравният министър:

“Очакваме с тези мерки да помогнем и да укрепим усилията на колегите, които работят на първа линия. Да дадем възможност на всички български граждани да имат достъп до навременна медицинска помощ“.

Това заяви министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на пресконференция вчера вечерта, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.