8 души от Варненска област са се заразили с корнавирус в Румъния. Те са работели на кораб в Констанца.Това съобщи пред медиите директорът на Регионалната здравна инспекция във Варна д-р Дочка Михайлова.

Те са се заразили най-вероятно в работна среда, но огнището е извън България. Предстои уведомяването на правителството в Румъния, уточни д-р Михайлова.

Всички те са добре или с леки симптоми и се лекуват в домовете си. Работниците са се изледвали във Варна, а положителните им проби са регистрирани в статистиката, оповестена на 9 септември, когато за Варна бяха отчетени 21 заразени с COVID-19.

Намаляват пациентите в лечебни заведения. В момента хоспитализирани във Варна се 34 души. От тях шестима са от други райони. Има само един пациент, настанен в интензивно отделение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.