Снимка: Bulnews.bg

Новите случаи на коронавирус са 777. Положителни са 13,8% от направените 5 635 теста, съобщи Единният информационен портал.

В болници са били приети 813 души, като 52 от тях са в интензивни отделения.

През изминалото денонощие са починали 3 души, а оздравелите са 1 207.

Поставените дози ваксина през вчерашния ден са 1 309.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.