75 фирми от Варна са одобрени за безвъзмездна финансова помощ заради пандемията, съобщават от Областният информационен център в града. Общо проектите на 82 фирми от областта на обща стойност 684 411 лв. ще бъдат подпомогнати по процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Кандидатстването стартира на 14-ти май тази година и приключи месец по-късно. Финансирането е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Подадените общо 27 619 проектни предложения за цялата страна се оценяват поетапно.

53-ма от бенефициентите ще получат максимално допустимото финансиране от 10 000 лв., допълва " Live.Varna.bg". Сред варненските микро- и малки предприятия, които към момента попадат в списъка на одобрените, са туристически агенции, козметични салони, сладкарски цехове, учебни центрове, превозвачи, хранителни магазини, сватбени и траурни агенции, счетоводни кантори.

С право на безвъзмездна финансова помощ по процедурата са предприятия с персонал до 50 души, които са регистрирали поне 20% спад в своя оборот за април 2020 г. спрямо средномесечния за 2019 г. Минималният размер на финансиране за един проект е 3000 лв., а максималният - до 10 000 лв. Със средствата бизнесът ще може да покрие най-неотложните си нужди за наем, консумативи, суровини, заплати и други оборотни средства, допълниха от Областния информационен център - Варна.

За помощта кандидатстваха фирми, регистрирани преди 01.07.2019 г., които извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на попадащите в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.