В ден 7 от началото на масовия колоездачен преход, тазгодишното издание на Дунав Ултра - Следвай реката 2020, приключи.

Само преди броени минути, до крайната точка на маршрута "Дунав Ултра", успешно достигна и групата участници в категория "7-дневно приключение" за тазгодишното издание "Dunav Ultra: Follow The River 2020". Колоездачите пристигнаха до западната табела на с.Дуранкулак предвождани от 72-годишния ветеран Петър Димитров от Варна.

Петър измина успешно 690-те километра по маршрут от Видин до Дуранкулак за седмица, доказвайки, че никога не е късно да се впуснеш смело и да изживееш едно незабравимо приключение. Варненецът успя да изпълни първоначалния си график със сравнителна лекота, демонстрирайки изключителна сила на духа и тялото.

В 4-тия ден от масовия преход силен вятър, пороен дъжд и резки температурни амплитуди бяха само част от предизвикателствата пред които бяха изправени, както ветерана-колоездач, така и повече от половината от участниците с план за изминаване на маршрута за 5 или 7 дни.

След пристигането си в Дуранкулак, всички те споделиха, че изминаването на маршрута "Дунав Ултра" им е дало възможност да видят и посетят, неподозирани до момента природни и исторически красоти по цялото поречие на Дунав в България, през Добруджа до Черно Море.

Мотивация и кураж са черпили от взаимодействието си с очакващите ги да преминат жителите в над 90 населени места, през които преминават. В почти всяка точка от маршрута е имало хора, които са ги посрещали с плодове, вода, запознавали са ги с историята на местността и взаимно са си давали сила и вяра, че ни има, че сме тук!

С идеята отново да предизвикат себе си и да продължат да изследват богатствата на крайдунавска България чрез маршрута "Дунав Ултра", са повече от половината участници, заявили желание за участие в следващия масов колоездачен преход.

Седмото поредно издание на 690-километровия колоездачен преход по едноименния маршрут приключи успешно, пише " Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.