70% от учениците в България не използват тоалетната в своето училище. Това показва проучване от 2010 г. в рамките на кампания по темата на Национална мрежа за децата. В анкетата участват 800 деца от цялата страна, а основна причина за отбягването на тези помещения, е лошото състояние на санитарните възли.

Специалистите са категорични, че вследствие на това "стискане" от 5 до 7 часа на ден, децата могат да си създадат сериозни здравословни физиологични и психически проблеми. Също така, за да не им се налага да посещават тоалетната, те приемат по-малко или никакво количество на вода.

През 2015 г. от Асоциацията на родителите на деца с бъбречни заболявания търсят решение на проблема и се обръщат към Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването с призив да се приложи наредба за чистотата на тоалетните в училищата. Такъв стандарт все още не е въведен, а проблемът се задълбочава.

Ивелина Иванова и Деница Шилигарска работят в посока подобряване на училищните тоалетни в столицата като предлагат своята идея под мотото "София избира Децата" на стойност 1,5 млн. лева в програмата "София избира".

В кампанията участват общо 39 предложения на хора и организации, които се борят да бъдат реализирани от Столичната община през 2021 г. Според регламента ще бъдат подпомогнати толкова идеи, колкото могат да влязат с бюджета си в предвидените средства от 1 500 000 лева и съберат достатъчно много подкрепа при гласуването.

В началото на учебната 2020-2021 г. директорите положиха усилие за подсигуряване на топла вода, сапун и дезинфектант в образователните сгради в цялата страна съобщава "Bulgaria On Air".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.