Седем месеца не са получавали финансиране българските учени, които работят по откриване на лекарство срещу Covid-19. Това забавя и ограничава работата им. Това заяви пред БНР проф. Леандър Литов от Софийския университет "Св. Кл. Охридски", който ръководи екип от учени.

"Изискват се ново оборудване и по-специални консумативи, за да се провеждат експериментални изследвания, тъй като вирусът е нов и непознат", обясни проф. Литов.

Според него правителството навреме реагира на предизвикателството и през месец май 2020 г. беше обявен конкурс в кратки срокове. "Беше осигурено финансиране в размер на 1,8 млн. лева за проектите, които са одобрени. Имаше проекти, които попаднаха под линията на финансиране, а бяха качествени, затова бяха добавени допълнително 1,4 млн. лева. Тези общо 3,2 млн. лева бяха добавени в бюджета на Фонд "Научни изследвания", обясни проф. Леандър Литов.

В края на 2020 г., когато бюджетът се занулява, парите са върнати в централния бюджет. Според решение на Върховния административен съд (ВАС) от 26 февруари (по обжалване на един от участниците в конкурса - б.р.) парите ще трябва да се заделят отново, но това отнема време.

Просветният министър Красимир Вълчев ги е уверил, че финансирането за проектите ще бъде осигурено.

"Работим в две направления - ще се опитаме да блокираме два от протеините, които произвежда коронавирусът вътре в клетката, и които отговарят за това, че се блокира клетъчната реакция срещу инвазията на вируса. Ако намерим някаква нова молекула или нещо, което е известно, но върши работа - да блокира тези два протеина на вируса, ние ще позволим клетъчният имунитет да се справи с атаката на вируса", обясни проф. Литов.

Второто направление е да се намери начин да се подтисне т.нар. цитокинова буря. "Оказа се, че едно добре познато лекарство, което се прилага широко в практиката като антикоагулант, може да потиска развитието на цитокинова буря. Ако се окажем прави, подходът ще доведе до съществено редуциране на броя на пациентите, които постъпват в болница и на тези, които имат фатален изход", обясни българският учен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.