7 май се отбелязва като Международен ден на радиото и телевизията и е професионален празник на работещите в тези две институции. За първи път е отбелязан през 1945 г. като Ден на радиото. От 1968 г. се чества като Ден на радиото и телевизията.

Въпреки че е обявен за Международен, празникът обаче се отбелязва само в три държави по света – България, Русия и Беларус, съобщава "tvn.bg".

На тази дата през 1895 г. Александър Попов представя първия радиоприемник. Той демонстрира за първи път пред Руското физическо дружество в Санкт Петербург изобретения от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник. Апаратът на Попов давал възможност за първи път да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните.

Година по късно на остров Уайт се построява първият радиопредавател, който получава британски патент за предаването на импулси и сигнали. На Бъдни вечер през 1906 г. Реджиналд Фесенден излъчва първото в света радиопредаване от брега на Масачузетс към корабите в морето и пътниците успяват да чуят коледните песни, изсвирени от него на цигулка , както и откъси от Библията. Окончателното радиоразпръскване е поставено през 1909 г. в Сан Хосе. Най-бързо и масово радиото става популярно в Европа и Северна Америка.

Възникването на радиото е твърде дълъг и продължителен процес, в който вземат участие видни инженери и учени като Майкъл Фарадей, Андре-Мари Ампер, Алесандро Волта, Георг Ом, Вернер фон Сименс, Джеймс Кларк Максуел, Александър Греъм Бел. По тази причина се водят спорове кой точно е изобретател на радиото.

Първата демонстрация на радиопредаване е направена от Никола Тесла. През 1893 г. той прави демонстрация пред публика, в която прави подробно описание на отделните елементи, използвани в радиотехниката.

Първата българска радиостанция започва да работи през лятото на 1911 г. на борда на крайцера „Надежда“. Година по-късно влиза в редовна експлоатация първата българска брегова радиостанция до село Франга, „която служи за приемане и предание на телеграми от странство и България“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.