В последния ден на лятото (22.09) Персефона слиза в Подземния свят, отвлечена от бъдещият си съпруг Хадес. Майка й Деметра, богинята на плодородието, скърби за загубата й и така на земята настъпва Зимата. За да съживи земята и подсигури просъществуването на човечеството,

Зевс се разпорежда, Персефона да се върне при майка си. Така настъпва Пролетта. Цикълът се повтаря във времето за да може и Подземния и Живия свят да просперират в техния вечен танц на взимане и даване. Този агрикултурен мит за смърт и прераждане е може би най-широко разпространената метафора за промяна в човешката култура, история и религия.

Следвайки сценария на Елевзинските Мистерии (древните мистични фестивали посветени на Персефона и Деметра 1650-800 г. преди н.е.), Ралица Герасимова, се завързва с вериги за период от 7 дни и нощи. Пърформънсът е свързан с нейните собствени борби с никотинова зависимост и е част от Водна Кула Арт Резиденция №5, Варна.

В опит да се откачи от зависимостите си, Герасимова, заключва себе си в новото пространство за култура РеБонкърс с 40 метрова верига, разтегаемо легло и малко лични вещи. Публиката може да посещава Герасимова на живо всеки ден от 17-18 часа в рамките на Водна Кула Арт Резиденция 22-29 септември.

Ралица Герасимова е социален антрополог, куратор, и културен пърформанс артист. От 2020 тя е базирана за постоянно в град Варна, а “7 ДНИ НЕПУШЕНЕ” е първият й проект в морската столица. Материали: 40 метра стоманена верига 4 катинара 1 сгъваемо легло/стол 1 раница с лични вещи 1 пакет с храна 1 мини кученце-пазач.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.