"Българската армия четвърт век е мачкана и унищожавана от политици, но през последните години все повече хора желаят да работят в нея, не само заради по-високите възнаграждения, а и заради сигурността, която намират в професията на военните". Това заяви във Варна министърът на отбраната и вицепремиер Красимир Каракачанов.

Той присъства на военната клетва на 66 курсанти и на церемонията по удостояването на началникът на ВМА,ген-майор, проф. д-р Венцислав Мутафчийски със званието почетен доктор "honoris causa" на Висшето Военноморско училище”Никола Вапцаров”.

Министърът на отбраната уточни,че проектите за модернизация на армията и в трите вида въоръжени сили продължават, както и ремонтите на военна техника, съобщи "Радио Варна".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.