61 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица в България за последните 24 часа. От тях 23 са установени с PCR, а 38 - с бързи антигенни тестове. Общо 15 368 са тестовете, направени през изминалото денонощие. 0,4% от изследваните за последните 24 часа проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. Това показват данните от Националната информационна система.

В осем области на страната - Видин, Кърджали, Кюстендил, Плевен, Разград, Русе, Хасково и Ямбол - през последните 24 часа не са установени нови случаи на COVID-19. В останалите области разпределението на новите случаи е както следва: в столицата - 15, в Бургас и Велико Търново - по 6, в Благоевград и Стара Загора - по 5, в Софийска област - 4, по 3 - във Варна и Враца, в Габрово и Търговище - по 2, и по 1 - в Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Силистра, Сливен, Смолян и Шумен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.