60 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последното денонощие. От тях с PCR са установени 27, а с бързи антигенни тестове - 33. Тестовете, направени през изминалите 24 часа, са общо 12 258. За пореден ден под 0,5% от изследваните през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. Това показват данните в Националната информационна система.

12 от новите случаи са установени в столицата, 8 - в Пловдив, 5 - в Бургас. По 4 нови случая на COVID-19 са регистрирани в Благоевград, Варна, Русе, Софийска област, Стара Загора и Хасково, 3 - в Плевен, и по 1 - в Търговище, Силистра, Разград, Перник, Монтана, Добрич, Габрово и Враца. В останалите 10 области на страната не са установени нови заболели през последните 24 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.