За първи път преди 60 години от земята излита космически апарат с живи същества на борда, които успешно се завръщат на планетата. Те летят на борда на съветския космически кораб "Спутник 5", който е прототип на кораба "Восток". Белка и Стрелка прекарват в орбита два дни - 19 и 20 август 1960 година.

Основните герои в тази мисия са кучетата Белка и Стрелка.

Съветските учени използват за пробните полети на създадения от тях апарат само непородисти кучета, тъй са убедени, че те се адаптират по-бързо към нова и непозната среда. По време на полета се случва и забавен момент. Докато съветският кораб е на орбита, едновременно с това американците извеждат спътника „Ехо-1“. Орбитата на американския апарат е по-висока от тази на руския, но при една от обиколките двата апарата се „засичат“ в небето над Байконур. В този момент и двете кучетата-космонавти Белка и Стрелка започват да лаят, при това много яростно. Създава се впечатлението, че съветските „улични псета“ са „надушили вражеския спътник“.

На 20 август 1960 година, след 18 обиколки около Земята, корабът с Белка и Стрелка получава команда за завръщане. Апарат успешно се приземява в предварително разчетения район. Специалистите с тревога отварят апарата, но опасенията им са напразни – и Белка, и Стрелка са живи и здрави, даже се държат по-добре отколкото след тренировките по време на подготвителния период, припомня "Радио Варна".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.