Годишнината от "Битката на народите" /1444/ край Варна, водена от кръстоносците на Владислав III Ягело /Варненчик/ и Янош Хуняди за спиране на османското нашествие, ще премине днес без специални присъствени събития

Днес се навършват 576 години от сблъсъка между армията на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело и войските на султан Мурад ІІ.

От Парк-музея на бойната дружба 1444 година „Владислав Варненчик” обаче постоянно публикуват информация в мрежата. Директорът на музея Невян Митев каза, че научната работа на музейните експерти продължава и се откриват нови и любопитни факти от живота и дейността ме.

В свое предаване Радио Варна разказва, че Владислав ІІІ е роден на 31 октомври 1424 г. и е първо дете на полския крал и Велик литовски княз Владислав II Ягело и четвъртата му съпруга София (Сонка) Холшанска. След смъртта на баща му, на 25 юли 1434 г. Владислав III е коронован като крал на Полша във Вавелската катедрала в Краков. Той е едва 10 годишен и за негов регент е избран краковския епископ Збигнев Олешницки.

През 1440 г. между Полша и Унгария е сключена уния и Владислав III, тогава 16-годишен, получава и унгарската корона. Условието е да се ожени за вдовицата на Албрехт II - Елисавета и да обедини двете кралства в борбата срещу отоманските завоеватели. Въпреки че не сключва брак, на 17 юли 1440 г. той е коронован като крал на Унгария. В грамотите си се титулува като Владислав – крал на Унгария, Полша, Далмация, Кроация и Велик княз на Литва.

Владислав III Ягелончик взема дейно участие в кръстоносните походи от 1443-44 г. като предводител на сборната християнска армия.

Едва навършил 20 години крал Владислав III загива в битката при Варна на 10 ноември 1444 г. и поради това посмъртно е наречен Варненчик.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.