За изтеклата седмица за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 57 лица. Това съобщиха от РЗИ – Варна и уточниха, че за предходната седмица са били регистрирани 64 случая. Специалистите допълниха, че през имунизационния кабинет за последните 7 дни са преминали 42 лица, от които имунизирани са 17. От тях за жълта треска са имунизирани 4.

Освен това има регистрирани 3 случая на ухапани от кърлежи.

Специалистите от инспекцията са констатирали, че няма регистриран случай на Марсилска треска, но има 1 случай на Лаймска борелиоза.

От инспекцията са извършени 215 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 и контактни на положителни, поставени под карантина лица. Издадени и връчени са 161 предписания за поставяне под карантина лица.

През седмицата няма наложени административни санкции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.