548 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през последното денонощие. От тях 385 са установени с PCR, а 163 - с бързи антигенни тестове.

5 696 са общо тестовете, направени през изминалите 24 часа. 4 130 от тях са PCR, а 1 566 - антигенни. 9,6% от изследваните през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция (9,3% от PCR тестовете и 10,4% антигенните тестове). Това сочат данните в Националната информационна система.

196 от новите случаи през денонощието са установени в столицата, както и 24 други в Софийска област. В Пловдив новодиагностицираните са 43, във Варна - 33, в Бургас - 29, в Пазарджик - 27, в Плевен - 25, в Кюстендил - 24, в Ловеч - 22.

19 са новите случаи на COVID-19 в Перник, 13 - в Хасково, по 12 - в Сливен и Враца, по 10 - в Габрово и Добрич, 9 - в Благоевград, 8 - в Стара Загора, по 7 - в Ямбол и Шумен, 4 - Смолян, по 3 - във Велико Търново, Силистра и Търговище, по 2 - в Монтаната и Разград, 1 - във Видин.

През последните 24 часа не са регистрирани нови заболели в Русе и Кърджали.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.