Снимка: bulnews.bg

544 са новите потвърдени случаи на COVID-19 у нас, показват данните в Единния информационен портал. Направени са 4 966 теста. Това означава, че положителните резултати са 10,95%.

През последното денонощие са починали 5 души с коронавирусна инфекция. Хоспитализирани са 601 заразени с коронавирус, от които 31 са в интензивно отделение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.