Инспектори от РЗИ са проверили 48 обекта през последната седмица във връзка със спазването на противоепидемичните мерки. От здравното ведомство допълниха, че са направили 144 епидемиологични проучвания на лица с положителни PCR тестове и бързи антигенни тестове.

Техни служители са включени в графика на летище Варна. За периода от поседните 7 дни са пристигнали 2912 пътници,1867 пътници са предоставили отрицателни резултати от РСR и антигенни тестове.

Връчени са 654 предписания за поставяне под 10-дневна карантина на лица пристигащи на територията на България.

345 пътници са представили документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19. 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.