Коефициентът на заболеваемост във Варна и региона за последните две седмици е 448 на 100 000 души, 1379 са положителните за Ковид 19 лица за седмица-това събощи д-р Дочка Михайлова-директор на РЗИ-Варна.

Във Варненска област разкритите легла за лечение на болни от Ковид-19 са 503, 43 от тях са за интензивно лечение.

От понеделник, когато и Ковид-отделението в болницата в Девня ще заработи, те ще станат 570.

Областният управител на Варненска област Стоян Пасев съобщи, че се очаква отново да бъдат отворени групи в детските градини и ясли за деца на медици, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.