42-ма са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през за последното денонощие, от които с PCR са установени 5, а с бързи антигенни тестове - 37.

Тестовете, направени през изминалите 24 часа, са общо 3 470. 1,2 % от тях са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. Това показват данните в Националната информационна система.

Новите случаи са разпределени както следва: 7 в столицата, по 6 - в Благоевград, Бургас и Сливен, в Стара Загора - 3, във Варна, Перник и Хасково - по 2, в Пловдив, Плевен, Пазарджик, Ловеч, Добрич, Габрово, Видин и Велико Търново - по 1.

В останалите 12 области на страната в неделния ден не са установени нови заболели с COVID-19.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.