„15 септември е своеобразен национален празник за нас, българите, защото поколения наред са чували училищния звънец, за да се върнат отново в класните стаи. Образованието е ценност, на която винаги се е гледало с респект“.

Това каза кметът на община Суворово Данаил Йорданов по време на откриването на новата учебна година в ПГСС „Св. Георги Победоносец“. По време на тържеството по повод на първия учебен ден той се обърна към всички присъстващи - ученици, техните преподаватели и много родители, като им пожела спорна, плодотворна и успешна учебна 2022/2023 година.

От своя страна директорът на професионалната гимназия инж. Марияна Великова също честити празника на всички, които носят училището в себе си, като очакване, потребност и възможност. „Защото 15 септември е ден на надеждата и порива към бъдещето“.

Тя се обърна и към новоприетите ученици в гимназията като ги увери, че тук те ще получат необходимите знания за етапа на обучение. Поздрави ги с „добре дошли“ и им пожела с много усилия, труд и упоритост да преодоляват препятствията по пътя към знанието, което е възможно само и единствено с полагането на целенасочен и системен труд.

Тя поясни още, че от новата учебна година училището заменя изцяло хартиения вариант на учебници, тетрадки и учебни помагала по математика във всички паралелки в 8 кл. с дигитален, с достъп навсякъде, от всяко устройство и по всяко време. Иновацията е необходима, за да се повишат резултатите от ученето, развиване на дигиталните компетенции и социално-емоционалните умения, така необходими за XXI век.

По време на откриването на учебната година стана ясно, че тук са изградени 5 нови модерни кабинета за провеждане на обучение по новооткритата и първа за областта и страната професия „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на деца“.

С пожелания за здраве и успехи и традиционното лисване на менче с вода бе поставено началото на новата учебна година и в СУ „Никола Вапцаров“ в Суворово. Директорът на гимназията Дафина Димитрова пожела на всички ученици да са здрави, бодри и силни през новата учебна година, която да е успешна за всички.

В празничната утрин, дворът на СУ „Н. Вапцаров“ също се изпълни с трепетно очакващи началото на годината ученици и техните родители. Тук 41 първолачета смело прекрачиха за първи път прага на родното училище. И тази година децата са разделени в два класа, за да могат успешно да сричат от новите буквари и да навлизат бавно из дебрите на математиката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.