40 000 лева парична гаранция определи съдебният състав за Георги Попов, смятан за един от най-близките хора до намиращия се в Дубай Васил Божков.

Въпреки че внесе искане в съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража, наблюдаващият прокурор по делото Ангел Кънев каза, че за държавното обвинение би било приемливо на Попов да бъде наложена втората по тежест мярка - домашен арест или дори парична гаранция, но във висок размер.

Самият Георги Попов поиска от съда да е на свобода срещу парична гаранция, за да може адекватно да съдейства на разследващите и за да се погрижи за здравето на родителите си и за своето.

Съдебният състав се върна след почти 6-часов размисъл.

Това, което поискаха и трите страни, е парична гаранция в размер на 40 000 лева. Това е решението на съда след дългия размисъл.

Според съда има данни за съпричастност на Георги Попов за участие в организираната престъпна група, която според прокуратурата се ръководи от Васил Божков, така че налице са и двете предпоставки за задържане под стража. Но тъй като Попов е дал обяснения след завръщането си на 21 май, когато беше екстрадиран от Дубай, без да признава вина, съдът е оценил това като основание да му наложи тази по-лека мярка за неотклонение.

Това, което е обяснил, е прието от съда като оправдание, е, че всъщност той не е имал възможност да се върне заради пандемията и заради това, че за него е била издадена заповед за екстрадиция.

Това е решението на съдебния състав, което обаче не е окончателно. То може да бъде протестирано от прокуратурата в размера му, както и от защитата на Георги Попов, съобщи БНР.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.