През почивните дни, Варненският окръжен съд определи мерки „задържане под стража на 4 лица, привлечени за притежание и разпространение на наркотици. Те са били задържани при специализираната полицейска операция, реализирана на територията на ОДМВР – Варна.

Групата лица е била под пет месечно наблюдение. Били са извършени претърсвания на осем адреса във Варна и в с. Дъбравино, общ.Аврен, както и на четири автомобила. Иззети са значително количество разнообразни видове високорискови наркотични вещества – марихуана, метамфетамин, амфетаминови производни, кокаин, екстази, морфин, хероин и диацетилморфин.

Привлечени към наказателна отговорност са 33-годишният Ахмед А., известен сред съселяните си като „Камачо“, 34-годишният Бисер М., известен с турското си име Бюлент, 35-годишният Ибрахим А. и неговият баща 57-годишният Хамди Ю.

Според прокуратурата четиримата са част от по-голяма група, която осъществявала продължавана, задружна дейност, с висока степен на конспиративност, свързана с държането и разпространението на разнообразни по вид и значителни по количества наркотични вещества.

След се запозна със събраните до момента материали, Варненският окръжен съд прецени, че са налице законовите изисквания за налагане на най- тежката мярка за процесуална принуда спрямо четиримата мъже.

Според съдебния състав задържането под стража на Ахмед А., Бисер М., Ибрахим А. и Хамди Ю. ще обезпечи нормалното протичане на досъдебното производство.

Мерките за отклонения могат да бъдат обжалвани пред Апелативен съд – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.