39-годишен военнослужещ от състава на Военноморските сили (ВМС) е починал по неясни причини по време на занятие, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната за Moreto.net.

При изпити по плувна подготовка във военното формирование 22 480 - Бургас, днес около 11.00 часа, на близо 10 метра от брега, главен старшина Маври Стоянов е потънал във водата с вдигнати ръце без видими причини и реакция.

Пострадалият е бил изваден на брега от негови колеги. Не е имал самостоятелно дишане и незабавно му е оказана първа помощ - сърдечен масаж, масаж на крайниците и изкуствено дишане. Военнослужещият е бил откаран с линейка в Окръжна болница - Бургас, където е установена смъртта му.

Причината не е уточнена. Води се разследване.

Главен старшина Маври Стоянов Стоянов е роден на 13 септември 1981 г. в Средец, област Бургас. На служба в Българската армия е от 26 октомври 2001 г., на длъжност старши електротехник на фрегата във военното формирование 22 480 - Бургас, от 1 януари 2019 година.

Участвал е в операцията Active Endeavour през 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2012 г. и 2014 г., в операцията Sea Guardian през 2016 г., 2018 г. и 2019 г., като част от екипажа на фрегата. За професионално изпълнение на задачите си е награждаван е от министъра на отбраната.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.