Варненският окръжен съд призна за виновен 38-годишният Благовест А., за това че в съучастие е извършил грабеж в условията на опасен рецидив. Престъплението е било придружено с нанасяне на средна телесна повреда на пострадалото лице.

На 14 декември 2019 г. Благовест А. уговорил своя приятелка да се свърже с Редван Ч., за който знаел че си търси жена за сексуални контакти. Предоставил й мобилен телефон и й дал инструкции да си уговори среща с набелязаната жертва.

След като мъжът и жената се срещнали в село Гроздьово, поели към местност Шерба. Те били проследени с автомобил от Благовест А. и Ангел А., който управлявал превозното средство. След като джипът на жертвата спрял, двамата извършители изчакали известно време, след това отишли до автомобила и отворили едновременно двете му задни врати.

Свидетелката била изкарана от колата, а Благовест и Ангел започнали да нанасят удари на мъжа. След това 38 -годишният извършител извадил жертвата от джипа и продължил побоя, но вече с метална водопроводна тръба.

В следствие на ударите му била нанесена средна телесна повреда - счупване на костите на дясната подбедрица. Издърпали със сила ключовете на джипа, мобилния телефон и наличните 1200 лева и оставили Редван Ч. в безпомощно състояние в гориста местност.

Предвиденото наказание в НК за това престъпление е „лишаване от свобода“ от 5 до 15 години.
В разпоредителното заседание, подсъдимият и защитата му поискаха делото да бъде разглеждано в условията на съкратено съдебно следствие – без разпит на свидетели и вещи лица. Благовест А. призна изцяло фактите и обстоятелствата изложени в обвинителния акт.

В този случай, според НПК, при постановяване на осъдителна присъда „лишаване от свобода“, съдът е задължен да намали размера на наложеното наказание с 1/3.

Благовест А. е роден в Провадия, с начално образование, неженен, не работи, осъждан многократно.
Пред тричленния съдебен състав държавното обвинение пледира за наказание в размер на 12 г. „лишаване от свобода“ предвид значителната предходна съдимост, упоритостта при извършване на престъплението, както и включването на други лица в деянието.

Защитата на подсъдимия пледира за наказание под средния размер, като изтъкна направените самопризнания от Благовест и подчерта, че целта на наказанието е закононарушителят да бъде превъзпитан.

За извършеното престъпление, Варненският окръжен съд наложи на Благовест А. наказание 12 години „лишаване от свобода“, което бе законово задължен да намали с 1/3 до 8 г. затвор при първоначален строг режим.
Присъдата на Окръжен съд – Варна подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд – Варна в 15 дневен срок.

Другият извършител на престъплението – Ангел А. също се призна за виновен и през седмицата сключи споразумение с прокуратурата, което беше одобрено от Варненския окръжен съд. Той прие да търпи наказание 3 години „лишаване от свобода“ с 5 г. изпитателен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.