362 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през последните 24 часа. 186 от тях са установени с PCR, а 176 - с бързи антигенни тестове.

За изминалото денонощие са направени общо 14 466 теста. 2,5% от изследваните през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. Това показват данните в Националната информационна система.

48 от новите случаи на COVID-19 са регистрирани в столицата, като към тях се добавят и още 21 от Софийска област. В Пловдив новодиагностицираните лица са 35, във Варна - 30, в Кърджали - 20, в Бургас - 19.

По 16 нови случая на COVID-19 са регистрирани в Добрич и Русе, 13 - в Стара Загора, по 12 - в Ловеч и Благоевград, по 11 - в Габрово и Велико Търново, 10 - в Монтана, по 9 - в Хасково и Враца, по 8 - в Пазарджик, Шумен и Търговище, по 7 - в Ямбол, Смолян и Видин, 6 - в Перник, по 5 - в Силистра и Кюстендил, по 4 - в Разград и Сливен, и 1 - в Плевен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.