За изтеклата седмица за Област Варна лабораторно доказани положителни на COVID-19 са 881 лица, срещу 861 лица от предходната седмица, съобщават от Регионалната здравна инспекция в морския град. 34 пациенти са починали след боледуване от COVID-19 инфекция.

В имунизационния кабинет към РЗИ- Варна и в изнесените ваксинационни пунктове на РЗИ Варна през отчетния период са извършени 694 имунизации срещу COVID-19. В имунизационния кабинет към инспекцията са извършени и 5 имунизации за жълта треска. 

Извършени са 849 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 6 лица с други инфекциозни заболявания.

Издадени са общо 2 216 броя предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица, контактни лица, хоспитализирани и дехоспитализирани след проведено болнично лечение. Няма наложени административни санкции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.