332 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас през изминалите 24 часа. 155 от тях са установени с PCR, а 177 - с бързи антигенни тестове.

През последното денонощие са направени общо 2531 теста, 1595 от които са PCR, а 936 - антигенни. 13,1% от изследваните през денонощието проби са дали положителен резултат за коронавирусната инфекция. Това сочат данните в Националната информационна система.

Нови 82 случая на COVID-19 са установени в столицата, както и други 12 в Софийска област. В Бургас новодиагностицираните са 36, във Варна - 35, в Плевен - 34, в Пловдив - 20, в Сливен - 18, в Пазарджик и Враца - по 16.

8 са новите случаи на COVID-19 в Перник, 6 - в Кюстендил, по 5 - в Благоевград, Ямбол и Ловеч, по 4 - в Хасково, Смолян и Русе, по 3 - в Разград, Силистра, Стара Загора и Търговище, 2 - във Велико Търново и 1 - в Габрово.

В неделения ден не са регистрирани нови случаи на COVID-19 в Шумен, Монтана и Видин.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.