33 души - общо практикуващи лекари и социални работници от община Долни чифлик, са заявили желание да бъдат ваксинирани срещу Covid-19 при първата вълна на ваксиниране в страната. Това съобщи кметът на общината Красимира Анастасова. Все още няма указания от РЗИ как ще бъде организирано ваксинирането, но то най-вероятно ще се извърши във Варна, като от общината ще направят организация за превоз до областния град.

Малък спад на заболеваемост с Covid-19 се наблюдава в община Долни чифлик в началото на януари, в сравнение с края на миналата година, каза още Анастасова. За всички работещи в сферата на социалните услуги са закупени антигенни тестове и при симптоми на заразяване с коронавирус те се тестват безплатно, уточнява Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.