Повече от дъждовен се оказа днешният неделен ден във Варна. Проливният дъжд, който буквално заля целия град с вода, предизвика доста затруднения по улици и булеварди. Хората, излезли на разходка, скоростно трябваше да се подслонят в част от отворените заведения. Както “Радио Варна” съобщи, подобен дъжд в морската столица отдавна не е имало. Той предизвика затварянето на част от булевард "Левски" : от бул. "Осми приморски полк" до Регионалната здравна инспекция. На място са изпратени екипи на Второ РУ и на ВиК. Причината за наводняването на пътната настилка в града се крие в количеството дъждовна вода, която бързо запуши шахтите и водите буквално заляха улици и булеварди.

Снимка: Радио Варна 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.