303 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 16978 теста, oт които 6467 са PCR, а са 10511 с бърз антигенен тест. Това показват данните в Националната информационна система.

Така общият брой на потвърдените случаи става 418 577, от които активни са 18 694.

1646 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 382 183.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.